Taking blood pressue

VACCINATIONER

Vaccination - ett bra sätt att optimera din motståndskraft mot sjukdom. Dessutom; minskad antibiotikaanvändning, minskad risk för resistens och färre personer behöver belasta vården. 

 

VÅRA VACCINATIONER

LUNGINFLAMMATION

Många känner inte till att man kan vaccinera sig mot den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall i Europa; lunginflammation orsakad av pneumokocker. Den här bakterien kan också leda till bihåleinflammation, öroninflammation, blodförgiftning och infektion i leder Infektioner från pneumokocker drabbar huvudsakligen små barn och äldre vuxna. 

Lunginflammation kommer ofta som en komplikation efter förkylning eller influensa. Några av symptomen är hosta, feber och bröstsmärta med andningspåverkan. Läkningstiden kan vara lång, och med antibiotikabehandling kan det ta upp till en månad. Vissa blir svårare drabbade och behöver sjukhusvård. 

Risken att drabbas ökar redan vid 50 års ålder eller om man tillhör någon riskgrupp (oavsett ålder);

 • lungsjukdom

 • hjärtsjukdom

 • diabetes

 • lever-njursjukdom

 • nedsatt immunförsvar

 • rökning

 • tidigare lunginflammation

Du som är frisk dvs inte tillhör någon av riskgrupperna (se ovan) och inte är vaccinerad sedan tidigare mot pneumokockinfektion, får en spruta Pneumovax som sedan inte behöver upprepas. (Pris; 425,-)

Du som tillhör någon av riskgrupperna får en spruta Prevenar (pris 825,-) följt av en spruta Pneumovax (pris 425,-) efter minst 2 månader. 

SÄSONGSINFLUENSA

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger under livet, och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd. Personer över 65 år, gravida efter vecka 16 samt personer i riskgrupp (se nedan) bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Den som inte hör till en riskgrupp, men vill undvika att bli sjuk, kan förstås också vaccinera sig. 

 • kronisk hjärtsjukdom

 • kronisk lungsjukdom (KOL, astma mm)

 • kronisk lever-njursvikt

 • diabetes

 • nedsatt lungfunktion/försämrad hostkraft

 • nedsatt immunförsvar

Vaccination sker vanligen i mitten av november och priset är 300,-

TBE

Fästingburen encefalit är en sjukdom som överförs till människa via fästingen. Symptomen är som vid hjärnhinneinflammation med hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar. Så mycket som en tredjedel av de drabbade kan få långdragna eller livslånga besvär i form av svår trötthet, minnesstörningar och ibland även förlamningar. Vaccination rekommenderas personer som bor i riskområden och de som vistas mycket i skog och mark. Västmanland är ett av flera områden i Mälardalen som är hårdast drabbat av fästingar. 

Vaccination mot TBE består av fyra doser,

 • dos 1 ges gärna i god tid innan fästingsäsongen startar

 • dos 2 ges efter 1-3 månader

 • dos 3 ges 5-12 månader efter dos 2 

 • dos 4 ges tre år efter dos 3 och därefter en dos vart femte år

Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller barnet. Vaccination under graviditet kan göras om risken att insjukna i TBE är hög just under den tiden. Annars kan det vänta till efter förlossningen. Given TBE-vaccination innan graviditeten är känd utgör inget problem i sig. 

Pris vuxna 400,-

Pris barn under 12 år 375,-

 

0702673350

©2020 av Travel Nurse Sjukskoterskemottagning i Vasteras AB. Skapat med Wix.com